Thông tin

Quy định giao nhận bưu phẩm, bưu kiện
21-06-2014 21:24:00

1. Quy định nhận bưu gửi:

- Dpost Express đến nhận bưu phẩm, bưu kiện từ khách hàng tại địa điểm do khách hàng chỉ định.

- Thời gian nhận  :  Theo thời gian quy định của khách hàng .

- Đầu mối liên hệ :  Theo số máy 0933 076 578  phục vụ 24/24.

1. Quy định về việc phát và xử lý bưu gửi:

- Nếu không có yêu cầu đặc biệt, bưu gửi chuyển phát nhanh sẽ được Dpost Express phát tại địa chỉ người nhận ( tối đa 2 lần ).

- Đối với địa chỉ là các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, chỉ thực hiện phát đến bộ phận văn thư, hành chính, thường trực, bảo vệ hoặc người được ủy quyền.

- Mọi trường hợp không phát được do sai, thiếu thông tin về địa chỉ nhận mà người gửi không thể bổ sung thông tin thì sau 48h Dpost Express sẽ hoàn bưu gửi về cho người gửi và người gửi sẽ phải chịu cước hoàn này.

- Dpost Express chỉ thực hiện việc đồng kiểm nội dung bên trong bưu gửi khi có thỏa thuận đặc biệt với người gửi hoặc khi bưu gửi có dấu hiệu bị móp méo, suy suyển tại thời điểm phát bưu gửi.

- Với dịch vụ thanh toán đầu nhận, mặc định Dpost Express sẽ thu cước người gửi trong trường hợp người nhận từ chối thanh toán cước phí này.
 

Trân trọng!

Tin tức khác