Thông tin

Quy định khiếu nại bồi thường
21-06-2014 21:51:56

1. Điều kiện chấp nhận khiếu nại Dpost Express

- Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với bưu phẩm, bưu kiện gửi chuyển phát nhanh là 3 tháng kể từ ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.

- Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình mà bưu gửi chưa được giao tới nơi người nhận.

2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của Dpost Express

-Trường hợp bất khả kháng như Thiên tai, động đất, gió lốc, bão, lũ lụt, sương mù, chiến tranh bạo loạn, cháy nổ, rơi máy bay, trễ chuyển bay, hủy chuyến bay do kỷ thuật, cấm vận, tịch thu, tiêu hủy hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Bưu phẩm, bưu kiện đã được phát đúng thoả thuận trong hợp đồng và quy định.

- Người gửi không cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc vận chuyển, phát bưu phẩm, bưu kiện là nguyên nhân dẫn tới các thiệt hại như hàng hóa để lâu bị hỏng, bị phạt vi phạm, bị tịch thu hàng hóa.

- Bưu phẩm, bưu kiện bị hư hỏng do đặc tính tự nhiên của chúng.

- Bưu phẩm, bưu kiện bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.

- Bưu phẩm, bưu kiện bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

- Bưu phẩm, bưu kiện có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.

- Bưu phẩm, bưu kiện gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..

- Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi bưu phẩm, bưu kiện .

- Bưu phẩm, bưu kiện khiếu nại quá thời hạn quy định.

- Đối với bưu phẩm, bưu kiện quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, Dpost Express không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý của Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

- Dpost Express không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng, phát chậm bưu phẩm, bưu kiện gây ra.

3. Nguyên tắc bồi thường của Dpost Express

Dpost Express chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định luật bưu chính và theo quy định của Dpost Express trong trường hợp bưu phẩm, bưu kiện bị thất lạc hoặc bị suy suyển do lỗi của Dpost gây ra . Tuy nhiên mức bồi thường không vượt quá 04( bốn)  lần cước gửi ( không bao gồm thuế GTGT) mà khách hàng đã thanh toán.

- Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam.

- Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận. Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm, bưu kiện bị suy suyển hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồi thường.

- Đối với bưu phẩm, bưu kiện gửi từ Việt Nam đi quốc tế, nếu phải bồi thường, Dpost Express chỉ bồi thường cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền đang ở tại Việt Nam. Mức bồi thường theo quy định của các hãng vận chuyển quốc tế tại việt nam mà Dpost đang tham gia làm đại lý.

- Tất cả các yêu cầu bồi thường phải được gửi bằng văn bản đến DPOST EXPRESS trong vòng 10 ngày kể từ ngày sự việc được phát hiện .

Trân trọng!

Tin tức khác